Etusivu / Vesi ja ympäristö / Pohjavesialueiden suojelu

Pohjavesialueiden suojelu

Pohjavesien suojelu on pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä, jota teemme yhteistyössä osakaskuntien kanssa. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttöä pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelmissa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet ja kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät. Tärkein osio suojelusuunnitelmissa on toimenpideohjelma, jossa on toimenpidesuositukset alueella jo oleville ja sinne mahdollisesti tuleville toiminnoille sekä vastuutahot ja seuranta.

Suojelusuunnitelmien seuranta

Olemme mukana suojelusuunnitelmien päivittämistyössä ja pidämme vuosittain suojelusuunnitelmien seurantakokouksia, joissa tarkistetaan toimenpideohjelmien toteutuminen ja mahdolliset muutokset riskitekijöissä. Lisäksi annamme lausuntoja mm. ympäristöviranomaisille pohjavesialueille sijoittuvista ympäristölupa- ja maa-ainesten ottolupahakemuksista sekä kunnille pohjavesialueille sijoittuvista kaavoista.

Suojelusuunnitelmat on laadittu seuraaville toiminta-alueemme pohjavesialueille (näitä klikkaamalla pääset suoraan pdf-muodossa oleviin suunnitelmiin):

 

Päivystys

Yhteispäivystys Iisalmen Veden kanssa normaalin työajan ulkopuolella p. 0400 670 455

Ylä-Savon Vesi Oy

Kivirannantie 11
74130 IISALMI
etunimi.sukunimi@yla-savonvesi.fi

Y-tunnus 1841779-5