Etusivu / Veden laatu

Veden laatu

Laadun valvonta

Tutkimme veden laatua terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Otimme vuonna 2020 yhteensä 497 näytettä, ja niistä tehtiin yhteensä 4 884 analyysiä. Vesinäytteiden laboratoriotutkimukset on teetetty Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa Kuopiossa. Näytteille tehdään mikrobiologisia ja kemiallisia analyysejä kokonaisvaltaisen veden laadun selvittämiseksi.

Ylä-Savon Vesi Oy on tehnyt riskinarvioinnin Lapinlahden ja Varpaisjärven laitoksille ja vesijohtolinjoille Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 3.7.2020. Talousvedestä valvotaan muuttujia, jotka sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetukseen 1352/2015.

Talousvesiasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015 talousvesiasetus) on esitetty talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousveden on vastattava sille asetettuja mikrobiologisia ja kemiallisia laatuvaatimuksia sekä -suosituksia, jotka on esitetty asetuksen liitteessä.

Asetusta sovelletaan mm. talousveteen, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen, jalostukseen ja säilytykseen sekä veteen, jota toimitetaan vesilaitokselta talousvetenä käytettäväksi vähintään 10m3 päivässä.

Talousvesiasetus edellyttää vesilaitokset ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen tarkkailemaan talousveden laatua säännöllisesti. Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on velvollisuus valvoa talousvettä säännöllisin tutkimuksin ja varmistaa vedenkäsittelyn asianmukaisuus. Jokaiselle vesilaitokselle on lisäksi laadittava valvontatutkimusohjelma, joka sisältää tietoja laitoksen käyttötarkkailusta ja omavalvonnasta.

Talousvesiasetukseen pääset tästä.

Päivystys

Tukkuvesilaitoksen päivystys p. 040 571 7559

Ylä-Savon Vesi Oy

Kivirannantie 11
74130 IISALMI
etunimi.sukunimi@yla-savonvesi.fi

Y-tunnus 1841779-5