Etusivu / Tietoa yhtiöstä / Strategia, arvot ja visio

Toiminta-ajatus

Ylä-Savon Vesi Oy on kuntien omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on hankkia ja toimittaa riittävällä paineella hyvälaatuista talousvettä osakaskunnille. Muita tehtäviä ovat vedenlaadun tarkkailu koko järjestelmässä, pohjavesien suojelu ja vesihuollon kehittäminen. Yhtiön tehtävää voidaan laajentaa koskemaan myös jätevesihuoltoa. Yhtiö ei tuota voittoa enempää kuin yhtiön lainojen, yhteiskunnallisten velvoitteiden ja kehittämis- ja rakentamistoimien tarkoituksenmukainen hoitaminen vaatii.

Ydintehtävät

Veden tuottaminen ja siirto osakaskunnille

Ylä-Savon Vesi Oy ottaa ja käsittelee veden hyväksi talousvedeksi sekä pumppaa veden osakaskuntien vesilaitosten verkostoihin ja vesitorneihin. 

Veden laadun tarkkailu

Ylä-Savon Vesi oy laatii toiminta-alueensa käyttötarkkailu- ja valvontatutkimusohjelmat, hyväksyttää ne terveydensuojeluviranomaisilla, ottaa ohjelmien mukaiset vesinäytteet ja toimittaa ne laboratorioon tutkittavaksi ja seuraa tulosten pohjalta veden laatua.

Pohjavesien suojelu

Ylä-Savon Vesi Oy laatii suojelusuunnitelmat käytössään oleville pohjavesialueille yhteistyössä osakaskuntien kanssa, antaa pyydettäessä lausuntoja pohjavesialueille laadittavista kaavoista ja luvanvaraisista toiminnoista. Yhtiö seuraa käytössään olevien pohjavesialueiden veden pintoja ja otettuja vesimääriä ja veden laatua.

Vesihuollon kehittäminen

Ylä-Savon Vesi Oy vastaa vedentuotannon ja siirron kehittämisestä toiminta-alueellaan sekä osallistuu osakaskuntien vesihuollon kehittämiseen toimintaansa liittyviltä osilta sekä on aktiivinen toimintaansa liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

"Mieluummin varuillaan kuin pahoillaan"

Arvojamme ovat:

Asiakaslähtöisyys ja luotettavuus, toiminnan korkea laatu, oman toiminnan arvostaminen ja kehittäminen, ympäristötietoisuus.

Päivystys

Tukkuvesilaitoksen päivystys p. 040 571 7559

Ylä-Savon Vesi Oy

Kivirannantie 11
74130 IISALMI
etunimi.sukunimi@yla-savonvesi.fi

Y-tunnus 1841779-5