Etusivu / Haemme projektityöntekijää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystyöhön
Ajankohtaista

Haemme projektityöntekijää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystyöhön

11.9.2019 13:00

Ylä-Savon Vesi Oy on Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien omis-tama tukkuvesiyhtiö, joka tuottaa osakaskuntien tarvitseman talousveden. Tuotamme vettä noin 4,9 milj. m3 vuodessa, noin 47 000 asukkaan ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Käytössämme on 11 veden tuotantolaitosta sekä 325 km siirtovesijohtolinjoja. 

Pohjavesien suojelu on yksi Ylä-Savon Vesi Oy:n ydintehtävistä. Yhtiön osakaskuntien pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, joiden avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttöä pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelmissa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet ja kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät. Tärkein osio suojelusuunnitelmissa on toimenpideohjelma, jossa on toimenpidesuositukset alueella jo oleville ja sinne mahdollisesti tuleville toiminnoille sekä vastuutahot ja seuranta.

Olemme mukana suojelusuunnitelmien päivittämistyössä ja pidämme vuosittain suojelusuunnitelmien seurantakokouksia, joissa tarkistetaan toimenpideohjelmien toteutuminen ja mahdolliset muutokset riskitekijöissä. Suojelusuunnitelmat on nyt ajankohtaista päivittää, sillä ne sisältävät osin vanhentuneita tietoja mm. lainsäädännön ja riskitekijöiden osalta. Lisäksi viime vuonna tuli pohjavesialueluokitukseen muutos, jonka yhteydessä tuli joitakin muutoksia pohjavesialueiden rajauksiin ja osa pohjavesialueista myös poistettiin luokituksesta.

Haemme ajalle 10/2019–5/2020 projektityöntekijää, jonka tehtävänä on päivittää Ylä-Savon Veden osakaskuntien pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat (33 kpl). Lisäksi tehtävänä on laatia suojelusuunnitelmat Kiuruveden kaupungin pohjavesialueille (4 kpl).

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa ympäristöalan tutkintoa tai riittävää ympäristöalan tuntemusta, pitkäjänteisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja atk-taitoja (Word, Excel ja CAD-osaaminen). Hakijan eduksi katsotaan kokemus ympäristön- ja vesiensuojelutehtävistä, pohjavesialueiden suoje-lusuunnitelmien laadinnasta sekä Ylä-Savon aluetuntemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa kommunikointia ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa (kunnat, ympäristönsuojeluviranomaiset ja ELY-keskus). Tehtävässä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Paikka täytetään 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.  Hakemukset palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostiin sari.pyyny(at)yla-savonvesi.fi tai postitse osoitteeseen Ylä-Savon Vesi Oy, Kivirannantie 11, 74130 IISALMI. Hakemuksen tulee olla perillä 25.9.2019 klo 15.30. 

Lisätietoja antavat käyttöinsinööri Sari Pyyny 040 178 2477 (sari.pyyny(at)yla-savonvesi.fi) ja toimitusjohtaja Markus Savikuja 040 756 7402 (markus.savikuja(at)yla-savonvesi.fi).
www.yla-savonvesi.fi

Tiedostot

Päivystys

Yhteispäivystys Iisalmen Veden kanssa normaalin työajan ulkopuolella p. 0400 670 455

Ylä-Savon Vesi Oy

Kivirannantie 11
74130 IISALMI
etunimi.sukunimi@yla-savonvesi.fi

Y-tunnus 1841779-5